Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Batymetryczna mapa Jezioraka

To nasza najstarsza mapa. Oryginał wykonany ręcznie, piórkiem na kalce technicznej. Przed każdym sezonem wykonywaliśmy kilka odbitek na powielaczu, po każdym kontakcie z wodą ginęła część mapy. Dziś oryginał zeskanowany udostępniamy wszystkim żeglującym po tym akwenie. Jedyna korekta - kamień przy Jażdżówkach to głębokość 0,3m a nie 3, zero gdzieś "się wydrapało" z kalki. A oto mapa.

Stopy wody pod kilem

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

ideal-service-g pomiary-geodezyjne-g zaglowka-g