Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie

Rozpoczynając wyprawę "Kanałem Dobrzyckim po Floreny z Zalewa" ogłosiliśmy konkurs fotograficzny.
Zgodnie z zapowiedzią rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas "lądowego" podsumowania sezonu w dniu 12 listopada br. w "Tawernie pod Pelikanem" w Aleksandrowie Łódzkim. Do konkursu zgłoszono 12 prac. W głosowaniu tajnym wzięło udział 98 osób.

Przy pomocy tej tablicy każdy uczestnik spotkania głosował żetonem

 

Zgłoszone prace uzyskały głosów:

autor - Jarosław Kowal
1. Sailing Ewingi - 2
2. Pomost - 8
3. Kanał - 0

                        1                                                                       2                                                           3

autor - Jakub Durczyński
4. Półwysep Indyjski - 5
5. Jeziorak na Półwyspie Indyjskim - 0
6. Pod Omegą - 0

                        4                                                                       5                                                            6
autor - Ewelina Durma
7. Jezioro Ewingi - 0
8. Kapitan Kuba na tropie - 1
9. Oktopus na kursie - 0

                       7                                                                      8                                                             9

autor - Rafał Sobczyk
10. Król jest nagi - 55
11. W przeciwfazie - 27
12. Ale Korby!!! - 0

                      10                                                                      11                                                         12

Nagrodę główną uzyskała praca nr 10 - autor Rafał Sobczyk, "Król jest nagi",
I wyróżnienie praca nr 11 -autor Rafał Sobczyk, "W przeciwfazie",
II wyróżnienie praca nr 2 - autor Jarosław Kowal, "Pomost"

Gratulujemy !

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g