Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Nowy Dyrektor RZGW Gdańsk

Od 2 godzin stanowisko Dyrektora RZGW w Gdańsku piastuje Pani Aleksandra Bodnar. Problematyka i zadania RZGW nie są jej obce, od 2016r. jest członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Zawodowo związana z Komunalnym Związkiem Gmin "Reda- Chylonia".

 

Odchodzący Stanisław Otremba stanowisko dyrektora RZGW Gdańsk objął 22 grudnia 2015 r. przechodząc ze stanowiska Dyrektora Zlewni Dolnej Wisły w Tczewie.

Panie Stanisławie za wspólne działania na wielu polach serdecznie dziękujemy
a na emeryturze życzymy aby życie się do Pana uśmiechało.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g