Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Sondujemy kanał Dobrzycki

 

 

Z wielką radością pragnę poinformować o zakończonych właśnie testach batymetrycznych na kanale Dobrzyckim i jez. Ewingi.
Firma „Geoplan” ze Zgierza (członek NAVICULI) przy wsparciu technicznym firmy „Geotronics” z Krakowa prowadziła w dniach 6 – 9 września testy batymetryczne przy użyciu echosondy SonarMite sprzężonej z Trimblem SCS900.  W tym czasie (w czwartek cały dzień w deszczu) dokonano ok. 30 000 pomiarów na całym kanale Dobrzyckim oraz jeziorze Ewingi, na obszarze ograniczonym wschodnim brzegiem i południkiem 19o35’30”.  Obszar sondowania prezentuje mapka.Kanał sondowano co 3 m a jeziora co 5 m, z uwagi na parametry łodzi najmniejsza zmierzona głębokość to 0,4 m. W przyszłym tygodniu nastąpi przetworzenie danych na mapę batymetryczną sondowanego obszaru, którą chcemy udostępnić uczestnikom „Wyprawy po Floreny”. Mamy nadzieję, że uzyskane dane zostaną wykorzystane przez samorząd Gminy Zalewo.

Wszystko wskazuje na powodzenie zakończonych testów i w przyszłym roku będziemy mogli dokonać, zaplanowanych na Konferencji Programowej NAVICULI, pomiarów batymetrycznych całej Krainy Kanału Elbląskiego a w konsekwencji opracować mapy batymetryczne dla wodniaków.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g