Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Remont Kanału Elbląskiego - co nowego?

Pomimo trudności, korekt i poślizgów postępy widać. A co dokładnie?

 

Jak głosi komunikat RZGW w Gdańsku, " W dniu  26.10.2012 r.  przeprowadzono czynności odbioru końcowego zgłoszonych prac budowlanych  zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach  żeglownych: Miłomłyn  ‒ Ostróda  ‒ Stare Jabłonki, Miłomłyn – Iława, Jezioro Ruda Woda – Jezioro Bartężek – roboty budowlane” (Zadanie nr 1) ". Tu efekty widać gołym okiem.

Podobnie na tzw. Kanale Iławskim czyli odcinku Miłomłyn - Jeziorak czysto, pięknie i szeroko od Ligowa do jez. Dauba. Ale na kanale Bartnickim trzeba zachować ostrożność, choć usunięto kłody, odmulono dno to koryto kanału ma kształt trapezu ze sporymi spadkami, dwa statki białej floty się nie miną. Złośliwi marudzą, że światła nie działają.

Kolejne dwa wydarzenia to nieszczęsne przetargi. Ten najważniejszy, na remont pochylni szczęśliwie zakończono, wyłaniając 25.09.2013r. wykonawcę - Mostostal Warszawa. Już w styczniu ma być zawarta umowa i przekazany teren. Kiedy ruszą prace zobaczymy. Chwilą prawdy będą terminy zawarte w umowie, dowiemy się wówczas kiedy ponownie przejedziemy pochylniami.

W drugim przetargu na remont śluz, w dniu 14.11.2012r. dokonano otwarcia ofert lecz niestety nie dokonano wyboru oferty ponieważ wszystkich oferentów wezwano do uzupełnienia złożonych ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty możemy się spodziewać pod koniec grudnia. Po wyłonieniu wykonawcy, podobnie dopiero z umowy, dowiemy się jakie utrudnienia czekają użytkowników kanału albowiem część prac trzeba przeprowadzić latem czyli " w sezonie".

Jak widać remont obejmuje wybrane fragmenty Kanału Elbląskiego. Płynąc kanałem mijamy kolejno odnowione i czekające na remont odcinki. A że to nie kanał Sueski i nie przebiega przez pustynię przyroda nieustannie pokazuje nam swoje oblicze. Nawet na wyremontowanym odcinku spotkać możemy w wodzie konar odłamany podczas burzy, uszkodzona opaskę w wyniku niekontrolowanych manewrów. Nie omijajmy tego obojętnie. Wystarczy choćby telefoniczne zgłoszenie problemu właściwemu Inspektorowi RZGW by przeszkoda została usunięta a uszkodzenie naprawione. Wystarczy wskazać problem i dokładnie go umiejscowić. I tu pojawia się kolejny problem - kanał nie ma tablic z tzw. kilometrarzem tak jak na drogach. Trzeba więc, puki co, posługiwać się opisem, kolejno podczas rozmowy przybliżając miejsce zdarzenia.

Nie ujawniam tajemnicy, wskazane poniżej telefony są dostępne na stronach RZGW Gdańśk, troszkę schowane ale przecież nie wszystko zmieści się na "głównej". A oto właściwe numery. Wielokrotnie osobiście kontaktowałem się z n/w Inspektorami zawsze spotykając się z reakcją adekwatną do zgłaszanego problemu. Zachęcam do kontaktów, bądźmy oczami tego Kanału.

Nadzór Wodny OSTRÓDA
obejmuje szlak od Miłomłyna do jez. Szeląg oraz do Iławy i Zalewa
ul. Mickiewicza 42
14-100 OSTRÓDA
Kier. Marek Wilczopolski
tel.:(89) 646 2523
kom. 516 007 510


Nadzór Wodny BUCZYNIEC
obejmuje szlak od Miłomłynado jez. Drużno i do jez Bartężek
14-400 PASŁĘK
Kier. Józef Rożyński
tel./faks: (55) 248 7092
kom. 510 043 037

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g