Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Z Krainy Kanału Elbląskiego - rewolucja w kanale

Rok 2013 to prawdziwa rewolucja w kanale, remont rusza pełna parą, wiele miejsc będzie więc niedostępnych. Zamknięty przez cały sezon pozostaje odcinek pomiędzy pochylniami. Rzut oka na mapkę pozwoli uniknąć niespodzianek i zaplanować rejsy w tym sezonie. Odcinki zielone to te po remoncie, od razu je poznacie. Żegluga tutaj to sama przyjemność. Odcinki czerwone będą w tym sezonie całkowicie niedostępne.


remont Kanału Elbląskiego, rysunek własny

 1.Wszystkie pochylnie wraz z kanałem pomiędzy grodziami technicznymi wykonanymi:
- pod mostem z drogą 526, ok. 600 m przed wrotami bezpieczeństwa Buczyniec
- pod mostem z drogą gminną w pobliżu wsi Klepa Karczowizna, ok. 200 m przed pochylnią Całuny.

Remont kapitany obejmie wszystkie obiekty, torowiska, wózki, maszynownie. Dodatkowo obok starej Izby Pamięci zostanie wybudowana nowa, stylizowana na starą mennonicką chatę podcieniową, wyposażona w bogatą warstwę multimedialną.
Z uwagi na prowadzone prace budowlane nie będzie możliwe zwiedzanie pochylni nawet „z lądu”.

nowa Izba Historii Kanału Elbląskiego, archiwum RZGW Gdańsk

 

2.Śluzy Ostróda i Mała Ruś wraz z awanportami z obu stron śluz, co skutkuje zamknięciem szlaku jez. Drwęckie – jez. Szeląg Wielki.

Śluza Mała Ruś to najstarsza śluza systemu, jeszcze ceglana. Gdyby nie remont, z uwagi na zły stan techniczny, zostałaby w 2013  trwale wyłączona z eksploatacji, zamykając na wiele lat szlak na jez. Szeląg.

Na odcinkach oznaczonych linią przerywaną musimy zachować szczególna ostrożność. Na szlaku Miłomłyn – Ligowo występują miejscowe wypłycenia-zamulenia oraz przeszkody wodne, głównie pnie drzew pływające tuż pod powierzchnią lub osiadłe na dnie (dąb i buk nie pływa). Kanał Dobrzycki z uwagi na wieloletnie zaniedbania eksploatacyjne jest zamulony (głębokość 0,75/1 m) i w wielu miejscach bardzo zawężony. Ruch na tym kanale coraz większy więc aby nie doprowadzić do kolizji należy w zwężeniach znacznie ograniczyć prędkość. W 2012 r. kanał został oczyszczony z zalegających w nim przeszkód wodnych.
Oba odcinki będą oczyszczane ze środków budżetowych RZGW Gdańsk i spotkacie tam najnowsze nabytki – wszędołazy.


Wszędołaz, archiwum RZGW Gdańsk


Stopy wody pod kilem

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g