Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Z Krainy Kanału Elbląskiego - port w Iławie

O porcie w Iławie plotki i domysły krążyły od dawna. po kilku przymiarkach i zmianach inwestorów port staje się faktem, w tym roku rusza budowa. Zaciekawieni zaczerpnęliśmy wiedzy u źródła, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie. Oto nasze pytania i odpowiedzi. Czy wyczerpujące oceńcie sami.

 

Zapytanie z dnia 14 marca 2013 r.

Dzień Dobry
Jak wspomniałem w rozmowie telefonicznej zanosi się na rewolucję,  powstaje port jakiego nie ma na Mazurach,  chciałbym zadać kilka pytań dot. budowy portu w Iławie.

1. W szczycie żeglugi towarowej na kanale Oberlandzkim w 1878 r. w Iławie odprawiono 402 barki towarowe. Po wojnie żegluga towarowa odnowiła się po 1958 r wraz z wybudowaniem serii barek typu "Warmijka" ale ostatnią odprawiono w Iławie w 1964 r, "Warmijki" pracowały na Żuławach.
Wobec powyższego budowa tak dużego portu może mieść dwie przyczyny:
A - odpowiada na zapotrzebowanie - prośba o wskazanie kto i na jakie potrzeby buduje flotę barek towarowych?
B - ma wywołać zapotrzebowanie - prośba o wskazanie przesłanek rozwoju wodnego transportu towarowego w Iławie?
2. Z analizy zakresu realizacji inwestycji wynika, że zaplanowano zarówno stanowiska dla dużych barek (max. gabaryty kanału) oraz barek towarowych małych (stanowiska 5 x 12m). Proszę o przybliżenie koncepcji i przyjętych założeń takiego rozwoju transportu towarowego, kategorii przewożonych ładunków oraz zakładanych form przeładunku towarów na pomostach pływających.
3. Żegluga pasażerska regularna w regionie to obecnie 4 statki ŻOE, 2 statki FHU "Cyranka" i "Ilawia" . Tu pojawiają się pytania identyczne jak dot. żeglugi towarowej, budowa tak dużego portu może mieść dwie przyczyny:
A - odpowiada na zapotrzebowanie - prośba o wskazanie kto i na jakie potrzeby buduje flotę statków pasażerskich?
B - ma wywołać zapotrzebowanie - prośba o wskazanie przesłanek rozwoju wodnego transportu pasażerskiegow Iławie?
4. Proszę o potwierdzenie( lub zaprzeczenie) czy prawidłowo odczytaliśmy z mapki intencje inwestora przeznaczenia 16 małych stanowisk dla żeglugi nieregularnej jako miejsca postoju dla tzw. houseboat'ów
5. Pozycją dotychczas niespotykaną podczas inwestycji  portów/marin jest elektroniczny system obsługi. Proszę o przybliżenie założeń tego systemu, czemu ma służyć i jakie funkcje wspomagać

Inwestycja nie ma sobie równych w regionie, z pewnością są kosztowniejsze, prowadzone na większej powierzchni ale ta wprowadza nieznaną dotychczas jakość w obsługę ruchu turystycznego i towarowego w regionie, stąd nasze pytania.

z góry serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi

pozdrawiam
Sławek Dylewski
Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "NAVICULA"

A oto odpowiedź nadesłana w formie elektronicznej, mapka i pismo.
Będziemy z zainteresowaniem obserwować tę inwestycję.

 w pełnym wymiarze dostępny tutaj


C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g