Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Z Krainy Kanału Elbląskiego - co z remontem kanału?

Kończy się kolejny sezon remontu Kanału Elbląskiego. Przypomnę, w roku ubiegłym firma "Inwestmel"  z Elbląga dokonała refulacji, czyli oczyszczenia koryta kanału, przywracając mu pełne parametry. Pisałem o tym w artykule - rewolucja w kanale.
Po obsuwie związanej z procedurą przetargową 11 stycznia 2013 r. podpisano umowę, a 1 marca na teren pochylni wkroczyła firma "Mostostal".
 Zgodnie z planem, również 1 marca, firma "Budownictwo-Hydro-Energetyka Dychów" rozpoczęła remont śluz Ostróda i Mała Ruś.
Od 1 września 2013 r. zostały zamknięte na czas remontu kolejne śluzy Miłomłyn i Zielona.
Ponieważ postęp prac ciekawi wszystkich użytkowników Kanału Elbląskiego skierowałem do RZGW Gdańsk następujące pytanie:

"Szanowny Panie ,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o krótką informację dotyczącą remontu śluz Ostróda i Mała Ruś oraz pochylni. W witrynie naszego stowarzyszenia www.navicula.org.pl prezentujemy szereg informacji z Krainy Kanału Elbląskiego, w tym te niezwykle ważne dotyczące remontu Kanału Elbląskiego.
W najbliższych dniach chcemy umieścić kolejny artykuł poświęcony remontom, ilustrowany aktualnymi zdjęciami. Wobec powyższego proszę o krótką informację zawierającą;
- stopień zaawansowania prac, czy zgodnie z harmonogramem
- opis głównych prac (grupy) dotychczas wykonanych
- opis głównych prac pozostałych do wykonania w tym sezonie

Dla dociekliwych umieścimy link do odpowiedniej strony RZGW Gdańsk zawierającej zakres prac remontowych."

A oto odpowiedź

Gdańsk, 02.09.2013 r.

Informacja o zaawansowaniu robót budowlanych
dotyczy: zadania inwestycyjnego

pn.: „Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim – roboty budowlane.”

 Prace budowlane na śluzach Mała Ruś i Ostróda przebiegają   zgodnie z harmonogramem robót budowlanych. Od dnia 02.09.2013r. rozpoczną się prace budowlane na śluzach Miłomłyn i Zielona

 1. Prace dotychczas wykonane :

a)    Śluza Ostróda i Mała Ruś  :

 • zakończono  prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod dnem śluz;
 • zakończono systemowe prace naprawcze powierzchni ścian konstrukcyjnych śluz;
 • wykonano iniekcje uszczelniające ścian śluz;
 • Wykonano zabezpieczenia powłokowe ścian od strony gruntu wraz z drenażem;
 • Rozpoczęto prace umocnieniowe w awanportach.
 1. Pozostałe roboty do końca listopada 2013:

a)    Śluza Ostróda i Mała Ruś:

 • Montaż wrót i napędów;
 • Wykończenie powłokowe – komory śluz;
 • Zakończenie prac związanych z umocnieniem brzegów w awanportach;
 • Roboty podczyszczeniowe w awanportach śluz;
 • Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych;
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki śluz, monitoringu i oświetlenia.
 1. Roboty rozpoczynające się 02.09.2013r.

b)    Śluza Miłomłyn i Zielona:

 • Wykonanie gródz (śluza Zielona, śluza Miłomłyn grodza w górnym awanporcie od 01.10. 2013);
 • Odwodnienie śluz.;
 • Prace przygotowawcze;

 Sporządził Roman Kowalewski

Tutaj prace przebiegają zgodnie z planem, wręcz wzorowo, i efekty widać. O śluzy możemy być spokojni, sami zobaczcie :)

 

 


 

Gdańsk, 02.09.2013 r.

Informacja o zaawansowaniu robót budowlanych
dotyczy: zadania inwestycyjnego

pn.: „Rewitalizacja  Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec, a pochylnią Całuny”- pozwolenie na budowę, decyzja Nr 56/2011 z dnia 27.09.2011r. (IGR – VII.7840.1.29.2011), wydana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Prace budowlane na pochylniach są realizowane na wszystkich pochylniach. Prowadzone są roboty w zakresie:

 • Remontu budynków maszynowni;
 • Remontu urządzeń mechanicznych;
 • Wykonywania fundamentów torowisk;
 • Betonowania międzytorzy;
 • Wbijania ścianek szczelnych nabrzeży cumowniczych;
 • Remontu filarów kół linowych;
 • Remontu skrzyń wodnych;
 • Remontu fundamentów skrzyń wodnych;
 • Remontu fundamentów bębnów linowych;
 • Remontu komory koła wodnego;
 • Odmulenia stanowisk na pochylniach;
 • Remontu kanałów obiegowych;

W związku z opóźnieniami w zakresie wykonywanych robót budowlanych w stosunku do założonego harmonogramu, Generalny Wykonawca (Mostostal Warszawa), rozpoczął z dniem 02.09.2013r. wdrażać program naprawczy , mający na celu likwidację        wszelkich opóźnień w robotach budowlanych. Inwestor (RZGW w Gdańsku) zapewnia ze swojej strony zbezpieczenie środków finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, ponadto informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie remontu odcinków międzypochylniowych.(Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej Inwestora).

Aktualne informacje na temat realizacji w/w inwestycji znajdują się na stronie internetowej RZGW pod adresem: www.gdansk.rzgw.gov.pl

 Sporządził Roman Kowalewski

 Tu jest dużo gorzej. W całej okazałości wychodzą niedoskonałości ustawy o zamówieniach publicznych. Wielkie zamówienie mogła dostać tylko wielka firma i stało się , jak na autostradach. Prace wykonują podwykonawcy, łańcuch zadań i odpowiedzialności wydłuża się i efekty widać a raczej nie widać ich. Na pochylniach nadal trwa faza demontażu, fragmentami budowy.
19 lipca 2013.  zaniepokojony postępem prac inwestor (RZGW) dokonał wizytacji  i wezwał wykonawcę do opracowania planu naprawczego. Długi ciepły sezon został bezpowrotnie stracony a plan naprawczy... cóż z pewnością będzie zakładał ciepłą zimę ale czy tak ciepłą jak lato. Termin zakończenia prac 14 czerwca 2014 r. wydaje się nierealny.

Wiele osób odwiedza pochylnie i odchodzą zawiedzeni postępem prac.

 W miejscu gdzie w głębi widać dźwig ma być obrotnica, powstała z połączenia kanału i bajorka obok.

 Zakres i harmonogram prac możecie śledzić na stronach RZGW Gdańsk poświęconych rewitalizacji kanału.

 fot. Łukasz Sobieralski

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g