Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

DEBATA- Od Izby Historii do Muzeum Kanału Elbląskiego

W dniu 8 czerwca 2019 o godz.13:00  w Drulitach k/pochylni Buczyniec rozpoczęła się debata poświęcona przyszłości Izby Historii Kanału Elbląskiego a w szerszym kontekście całego Kanału Elbląskiego. W debacie uczestniczyło 80 osób w tym m.in.:
- Starosta Elbląski Maciej Romanowski
- Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski
- sekretarz Miasta Olsztyn Stanisław Gorczyca
- przewodniczący Rady Miasta i Gminy Miłomłyn Tomasz Kasprzak
- sekretarz Związku Gmin Kanału Elblaskiego Cezary Wawrzyński
- 4 osobowa reprezentacja RZGW Gdańsk, której przewodził vice dyrektor Karol Rudomina
- liczna reprezentacja Narodowego Muzeum Morskiego i Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego
- reprezentacja Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławkiu,której przewodziłprof.Stanisław Januszewski
- liczna reprezentacja Klubu Krajoznawczego TRSOW z Tczewa
- bardzo liczna reprezentacja PTTK
- członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej
- Danuta Sokołowska przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
- regionaliści Ryszard Kowalski i Lech Słodownik
oraz
rodzina Romana Klima i członkowie NAVICULI

 

W maju 2020 r. kończy się trwałość projektu Rewitalizacji Kanału Elbląskiego, w ramach którego wybudowano także Izbę Historii Kanału Elbląskiego. Zapisane w projekcie zasady funkcjonowania obiektu będą mogły ulec zmianie. Debata miała za zadanie poszukiwanie pomysłów i zakresu działania przyszłej placówki muzealnej. Cała debata została zarejestrowana więc zamiast ją streszczać zapraszamy do zapoznania się z jej przebiegiem. Relacja ze względów technicznych została podzielona na dwie części.

Debatę poprzedziło otwarcie wystawy okolicznościowej na parterze Izby Historii Kanału Elbląskiego pt. "Ostatnie zadanie Romana Klima - 20 lat Izby Historii Kanału Elbląskiego". Wystawa przedstawia w wielkim skrócie działalność tego niestrudzonego muzealnika.

Wraz z rozpoczęciem zbierania materiałów do Izby Historii Kanału Elbląskiego Roman Klim założył Towarzystwo Przyjaciół Kanału Elbląskiego, które niestety nie przetrwało jego założyciela. Dziś tę ideę kontynuuje Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA, tą wystawą składając hołd człowiekowi, który rozpoczął proces rzetelnego badania historii w oparciu o dokumenty źródłowe regionu zwanego obecnie Krainą Kanału Elbląskiego, proces trwający nieprzerwanie do dziś.

 

DEBATA - CZĘŚĆ 1

 

DEBATA - CZĘŚĆ 2

 

Duszy debacie użyczył Pałac w Drulitach

 

wystawę wsparli

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g