Jak powstawały legendy?- audio

Kulisy tworzenia legend z nad Jezioraka przedstawia ich autor Wiesław Niesiobędzki. Za zgodą autora zamieścimy tu jeszcze niektóre z nich. Postaramy się o wznowienie jego tomiku legend.

posłuchajmy