Grekokatolicy na Warmii i Mazurach

Dr Anna Korzeniewska-Lasota dokonała w 2006 r. wnikliwej analizy diaspory grekokatolickiej w Polsce. Zgodziła się udostępnić swoje badania wyjaśniając przystępnie pochodzenie, przemiany i obecną sytuację tej grupy chrześcijan. w publikacji "Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej"

Dorobek autorki w tym zakresie jest godny polecenia:

  • Korzeniewska A., Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Uwarunkowania prawne, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2005, nr 11, s. 45-55;
  • Korzeniewska A., Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, „Studia Warmińskie” 2006, t. 43, s. 69-89;
  • Korzeniewska-Lasota A., Władze państwowe wobec Kościoła greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970, „Studia Warmińskie” 2009, t. 46, s. 207-219;
  • Korzeniewska A., Życie społeczne i kulturalne Ukraińców w Bartoszycach, w: Świat po 11 września, pod red. K. Gładkowskiego, Olsztyn 2003, s. 369-381;
  • Korzeniewska-Lasota A., Ukraińska działalność społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach (1952-1970), w: W cieniu akcji “Wisła”. Ukraińcy we współczesnej Polsce, pod red. M. Melnyka (ambasadora Ukrainy w Polsce), Olsztyn 2008, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 197-203;
  • Korzeniewska-Lasota A., Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970”, Olsztyn 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 229;

Zapraszamy do lektury