W co wierzyli Prusowie

Paradoksem jest fakt, że Prusowie byli przez wieki tępieni przez Niemców – Krzyżaków a współcześnie pruski jest dla wielu tożsamy z niemieckim.

Prusowie byli dumnym, wolnym narodem, jakby nie rozumiejącym do końca, czego chce od nich obcy, drapieżny świat, organizujący przeciwko nim zbrojne wyprawy i krucjaty. Byli rozśpiewani i roztańczeni, cieszyli się życiem. Jednocześnie pruscy wojownicy nie znali lęku, wierząc że śmierć w obronie ich wiary odrodzi ich wśród bliskich.

Podróżując po tej wspaniałej krainie często napotykamy ślady kultury Prusów, jakże często nie zdając sobie z tego sprawy.

W co wierzyli Prusowie” to podjęta przez Macieja Piegata próba odtworzenia dialektu pruskiego i opowiedzenia nim wszystkiego co najważniejsze dla tej społeczności. Pomaga w tym człowiek „z tej ziemi”  Janusz Sokołowski.

Zobaczmy jak wiele zwyczajów, obrzędów i wierzeń pruskich przetrwało wieki w tradycji tych ziem aż do czasu, gdy ich „Panami” stali się obcy ludzie. Zapraszamy do lektury - publikacja powstała na zlecenie LGD "Łączy nas Kanał Elbląski" do pobrania w pdf.