Gospodarstwo Schulzów

Pierwsze wzmianki o gospodarstwie na wyspie Lindenwerder znajdujemy na mapie z 1870 r. Widzimy tam grupę zabudowań po stronie wschodniej wyspy oraz pojedynczy budynek po stronie zachodniej. Skala mapy nie pozwala na dokładniejsza analizę a sama wyspa została umieszczona na mapie w pozycji odwróconej o 180o.

Na mapie z 1911r. zachodni budynek znika natomiast możemy wyraźnie zobaczyć grupę 3 budynków gospodarstwa usytuowanych bezpośrednio przy wschodnim brzegu, ogrodzony teren z małą budowlą w południowo zachodnim jego narożniku oraz wyznaczony cmentarz na wzgórzu. Mapa jest bardzo dokładna, weryfikacja geodezyjna przy użyciu najnowszego sprzętu potwierdziła naniesienia w 100%.

Żadna z nowszych map nie wnosiła już nowych informacji więc to mapa z 1911 r. z poprawkami na 1936 r. stanowiła podstawę naszych poszukiwań i stanowiła bazę do opracowania kolejnych map wyspy. Prowadzone latem 2013 r. prace odkrywkowe skutkowały uczytelnieniem fundamentów budynku mieszkalnego pozwalając na określenie funkcji poszczególnych pomieszczeń. Odkrywka obory pozwoliła jedynie na określenie zarysu obiektu.  Wyznaczenie zarysu stodoły nie powiodło się ale powrócimy do tego w 2014 r. Gromadzone informacje pozwoliły na ustalenie wyglądu całego gospodarstwa co zostało uwidocznione w animacji. Na podstawie skanowania laserowego budynku mieszkalnego można było opracować szkic budynku z podziałem pomieszczeń.

W ustaleniu podziału funkcjonalnego pomieszczeń pomocna okazała się książka Radzimanowskiego Oberlanische Heimat  i zawarty w niej szkic z opisem typowego domu oberlandzkiego, porównajmy z naszym szkicem.

Podstawowy plan domu oberlandzkiego a) Altanka z desek, przeważnie z dwoma ławeczkami po bokach, jeden do dwóch stopni ponad poziomem gruntu. b) przedpokój, przeważnie ze schodami bądź drabiną prowadzącą na poddasze. c) czarna kuchnia z paleniskiem i kominem, wcześniej także często z kominkiem i przyporą, d) tylny korytarz, korytarz gospodarczy, wyjście na podwórze, pralnia. e) izba gospodarza, jednocześnie duże wspólne pomieszczenie. f) piece, ogrzewane z czarnej kuchni, niekiedy piece podwójne, z piekarnikiem, ogrzewające główną izbę i komory (pokoje). g) Komory (pokoje). h) tkalnia a także izba Altsitzerów, czyli właściciela seniora, który mieszka na farmie po zmianie właściciela

I nagle wszystko stało się jasne, przypuszczenia zamieniły się w pewność. Wydobywane z ziemi przedmioty można było umiejscowić zgodnie z ich funkcją. Nadal pozostawały wątpliwości co do charakteru zabudowy, wyposażenia czy zagospodarowania przestrzeni. W ostatnich dniach 2013 r, otrzymaliśmy od rodziny Schulzów zdjęcia z rodzinnego albumu, które znów zaburzyły naszą animację ale stały się krokiem milowym w naszych poszukiwaniach. Oto one, przed i po obróbce.