Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski do remontu - ad vocem

 

W odpowiedzi na artykuł "Kanał Elbląski do Remontu..." otrzymaliśmy list Zastępcy Dyrektora RZGW Gdańsk, Pana Andrzeja Ryńskiego, który w całości cytujemy, bez komentarza


Informacje o projekcie „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” były przekazywane wielokrotnie na różnego rodzaju spotkaniach np. regularnie zapraszani jesteśmy na spotkania Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego (ostatnio 6 maja 2011r., ale też w poprzednich latach). Miasto Elbląg jest członkiem Związku, więc przedstawiciele miasta powinni posiadać wiedzę o planowanym do realizacji projekcie. Zaprosiliśmy też użytkowników Kanału do dyskusji w sprawie harmonogramu i takie spotkanie odbyło się 8 listopada 2010r. w RZGW. Udzielaliśmy też w tej sprawie licznych wypowiedzi do mediów, zawsze podkreślając, że utrudnienia lub wyłączenia z użytkowania Kanału są planowane. Oczywiście stosowna informacja o projekcie znajduje się też na stronie
www.gdansk.rzgw.gov.pl
Z ostatniej chwili: dnia 4 lipca Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Pani Halina Czarnecka podpisała porozumienie o dofinansowanie ze środków unijnych z Polską Organizacją Turystyczną, którą reprezentowała Wiceprezes POT – Pani Elżbieta Wasowicz – Zaborek. Wartość przedmiotowego porozumienia dla projektu pn.: „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” wynosi 95 000 000 zł.

 

Uroczystość odbyła się w sali reprezentacyjnej Centrum Kultury w Ostródzie dzięki uprzejmości Burmistrza miasta – Pana Olgierda Dąbrowskiego i zgromadziła wiele ważnych osób związanych z Kanałem Elbląskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Stanisław Gorczyca (Senator RP), Sławomir Rybicki (Poseł na Sejm RP), Leszek Karwowski (Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), Witold Wróblewski (Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego), Jerzy Szczepanik (Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) oraz przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych głównie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Także przedstawiciele Miasta Elbląg.

 

Podpisanie porozumienia o dofinansowanie jest ukoronowaniem wysiłków szerokiego grona osób zaangażowanych w działania na rzecz Kanału Elbląskiego oraz prawie czteroletnich działań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie rewitalizacji jedynego takiego na świecie, wciąż działającego obiektu hydrotechnicznego.

 

Z poważaniem

 

 

Andrzej Ryński
Z-ca Dyrektora
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g