Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

215 rocznica urodzin Georga Jacoba Steenke

 

30 czerwca 2016 r. w 215 rocznicę urodzin Georga Jacoba Steenke
rozpoczynamy rok poświęcony twórcy Kanału Elbląskiego

 Ostatnie zdanie z nekrologu umieszczonego w branżowym biuletynie budownictwa, jakże aktualne również dzisiaj, to motto wystawy przygotowanej w Izbie Historii Kanału Elbląskiego
przy pochylni Buczyniec przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego “NAVICULA”

oraz Żeglugę Ostródzko - Elbląską. Poprzez szereg przedsięwzięć, w dniu urodzin i następnych, pragniemy przybliżyć Wam  postać twórcy Kanału Elbląskiego.

 

Z A P R A S Z A M Y

uroczyste otwarcie wystawy 30.06.2016 r. o godz. 13:15

Deutsch  / English

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g