Uczytelnienie fundamentów

Rok 2011 to przygotowania do działań w terenie, opracowanie koncepcji projektu, rozpoznanie w terenie, pierwsze szkice. W 2012 opracowaliśmy założenia Projektu "Lipowy Ostrów" i rozpoczęliśmy przygotowania formalno - prawne uzyskując większość wymaganych zezwoleń. Starannie przygotowaliśmy selektywną wycinkę drzew w terenie, który to ukryła przed nami przyroda.

Rozpoczynając odkrywkę w czerwcu nie mieliśmy wyobrażenia o tym co nas czeka. Niewielka górka oczyszczona z porastających ją drzew, piękna pogoda i ponad dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy dawała niemal pewność ukończenia prac  na budynku głównym w ciągu 2 tygodni.

Pierwsze dwa dni zdawały się to potwierdzać, dużo luźnych cegieł łatwo ustępujących z gruntu. Sterta odzyskanych cegieł szybko rosła a praca była lekka, łatwa i przyjemna. Szybko jednak przekonaliśmy się, że drzewa nie rosły tu wirtualnie i miały pokaźną sieć korzeni wszelkich rozmiarów. Każdą następną cegłę trzeba było wyrywać z ziemi, korzenie karczować ale selektywnie aby nie zniszczyć tego co w ziemi najważniejsze - artefakty.

Kolejne grupy członków NAVICULI, wzmacniane osobami doraźnie nas wspomagającymi, wyrywały ziemi jej skarby. Rosła sterta cegieł ale również lista przedmiotów zakwalifikowanych do zabezpieczenia. Były kafle, fragmenty ceramiki XIX w, przedmioty codziennego użytku. 20 sierpnia trzeba było się wycofać z lekkim niedosytem, że tak niewiele nam brakuje do zakończenia.

Wrzesień tego roku był piękny. Nieliczna lecz zdeterminowana grupa przypuściła ostatni szturm. Prace szybko postępowały dzięki nieocenionej pomocy Starosty Iławskiego pana Macieja Rygielskiego oraz Pana Dariusza Święcickiego z OCMB w Iławie.  Prawie wszystkie odzyskane cegły zostały wmurowane przy użyciu tradycyjnej zaprawy z wapna gaszonego oraz piasku wydobywanego z dna jeziora na Buraczanym Cyplu. Mury zostały zabezpieczone papą na lepiku, w przyszłym roku będą hydrofobizowane silikatami. 14 września prace przy budynku głównym oraz oborze zostały zakończone - na ten rok. Fundamenty ruiny trwałej budynku mieszkalnego oraz obory zostały uczytelnione.

 

Na tym jednak nie koniec. Jak na każdej budowie jako pierwsi i ostatni wchodzą na jej teren geodeci. Nie inaczej było tutaj. Zaczęło się od skorygowania mapy sytuacyjno wysokościowej i sporządzenia mapki będącej podstawą do wydania zezwolenia na selektywna wycinkę drzew a skończyło... Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.  Geodeci firmy Geoplan w weekend 20 - 22 września 2013 wykonali... ach zobaczcie sami Laughing