Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Konferencja Kanał Dobrzycki

27 października br. w świetlicy w Dobrzykach odbyła się konferencja popularno – naukowa, będąca podsumowaniem wspólnego projektu pt. „Kanał Dobrzycki” Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej (TMZZ), Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA oraz Gminy Zalewo. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Konferencja składała się z dwóch części: 
Kanał Dobrzycki - dziś i jutro” - był to panel dyskusyjny z udziałem gości
Kanał Dobrzycki – historia i kultura”.
Gości przywitali: Krystyna Kacprzak – prezes TMZZ i Sławomir Dylewski – prezes NAVICULI. Bardzo miłym akcentem na rozpoczęcie konferencji było zaśpiewanie przez uczennice z Zespołu Szkół w Dobrzykach: Sandrę Kąmpińską, Patrycję Życką, Patrycję Szczur i Aleksandrę Kupczyńską wraz z nauczycielem Krystianem Czają -  Piosenki o Kanale Dobrzyckim do słów Sandry Kąmpińskiej i Joanny Sawczyńskiej (wiersz uczennic nagrodzony w konkursie o Kanale Dobrzyckim), z muzyką skomponowaną przez nauczyciela z Dobrzyk - Krystiana Czaję. Wkrótce będziemy mogli posłuchać wersji studyjnej tego utworu a potem może latem gdzieś przy ognisku...

 

W pierwszej części konferencji toczyła się żywa dyskusja, głos zabrali nasi goście: m. in. Marek Żyliński - burmistrz Zalewa, Władysław Kołybski - dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu, Iwona Parzyszek - Przewodnicząca R. M. w Zalewie, Edward Całka - Z-ca Przewodniczącej R. M. w Zalewie, Jacek Dobrowolski - dyr. ZS w Dobrzykach,  Wiesław Araucz - mieszkaniec Wieprza – zapalony wędkarz i znawca okolicznych akwenów.
W przerwie konferencji wszyscy mogli podziwiać najpiękniejsze fotografie Kanału Dobrzyckiego autorstwa członków TMZZ: Krystyny Kacprzak, Kazimierza Skrodzkiego i Bernarda Króla, kopie starych pocztówek Dobrzyk (dzięki uprzejmości portalu bildarchiv-ostpreussen.de)  i powojennych zdjęć dobrzyczan z kolekcji Haliny Śledzik, Ireny Truszkowskiej i Zdzisława Grodzkiego.
Po przerwie odbyła się prezentacja filmu „Gdzie zaczyna się Kanał Elbląski” oraz teledysku pt. „Steenke” - efektów projektu „Kanał Dobrzycki”. Prelekcje wygłosili: Edward Całka i Sławomir Dylewski oraz Krystyna Kacprzak, która przedstawiła prezentację pt. „Zalewskie okno na świat – Kanał Dobrzycki, najstarszy kanał żeglowny w Polsce”, przygotowaną przez Kazimierza Skrodzkiego. Uczestnicy konferencji mogli też wysłuchać wiersza o Kanale Dobrzyckim autorstwa Edwarda Całki.                                                                                                                                             
Na zakończenie wszyscy otrzymali specjalne, 32. wydanie „Zapisków Zalewskich”, specjalne - bo obszerniejsze (88 stron!) niż zwykle i monotematyczne – poświęcone w całości Kanałowi Dobrzyckiemu i Dobrzykom. Wydawnictwo dodatkowo wzbogacone zostało o płytę DVD o pojemności 4,7 GB z bogatą zawartością multimedialną. Komplet artykułów z tego numeru - na płycie uzupełniony został artykułami, które z braku miejsca nie znalazły się w wersji drukowanej oraz tym, co zwykle nie mogło się znaleźć w Zapiskach, a więc: zdjęciami w kolorze i dobrej rozdzielczości, mapami, filmami, utworami muzycznymi oraz archiwaliami z poprzednich numerów. Wydrukowanie tej edycji „Zapisków Zalewskich” pokryte zostało ze środków Gminy Zalewo. Wkrótce niektóre pliki z tej płyty opublikujemy na naszej stronie.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności: Panu Jackowi Dobrowolskiemu - Dyrektorowi ZS w Dobrzykach – za życzliwość i wszelką udzieloną pomoc podczas realizacji całego projektu; Panu Mariuszowi Kupczyńskiemu – radnemu powiatu iławskiego oraz Krzysztofowi Truszkowskiemu – radnemu RM w Zalewie – za pomoc w organizacji konferencji; Panu Sołtysowi Kazimierzowi Twardowskiemu i Pani Aldonie Dubanowskiej z Rady Sołeckiej w Dobrzykach za pomoc w przygotowaniu konferencji; młodzieży szkół z ZS w Dobrzykach oraz z ZS Zalewie wraz z opiekunami - za uczestnictwo w warsztatach, konkursach i udział w konferencji.

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g