Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Do pobrania

Tutaj znajdują się pliki do pobrania. Proszę kliknąć na ikonę by pobrać wybrany plik.
Aby otworzyć dokumenty zapisane w formacie PDF należy posiadać zainstalowany program
Adobe Reader lub Foxit Reader.

Dokumenty Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska
Wypełnienie tego dokumentu jest wymagane, by zostać członkiem Stowarzyszenia.


KRS
Wyciąg z postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.


NIP
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.


REGON
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.


Statut
Statut Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego "NAVICULA"


C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g