Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Powstanie Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego


ryc. 1 Armin Mikos von Rohrscheidt raport... s.152


W dniach 6-7 września 2016 roku w Elblągu, z inicjatywy LGD Łączy Nas Kanał Elbląski , odbyła się naukowa konferencja i warsztaty  pt. "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" oraz debata pt. WIEDZA-PRODUKT-WSPÓŁPRACA. jechałem na nią z mieszanymi uczuciami. Pewna nadzieję dawał wcześniejszy kontakt z prowadzącymi tę konferencję profesorami Januszem Hochleitnerem i Arminem Mikos von Rohrscheidt. To wybitni fachowcy a co najważniejsze praktycy, tworzący niekiedy szlaki " pośrodku niczego" a my mamy Kanał Elbląski.

Dwudniowe, intensywne zajęcia pokazały, że wiedze i potencjał mamy tylko brak działań systemowych. W kontekście podejmowanych starań o wpisanie Szlaku Kanału Elbląskiego na listę dziedzictwa UNESCO widzę realną szansę zarówno dokonania wpisu jak i utworzenia szlaku.

Wczoraj ukazał się Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego autorstwa prof.Armina Mikos von Rohrscheidt, którego fragment podsumowania zacytuję:

Autor Raportu jest przekonany, że podjęcie budowy szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego jako jednego z najważniejszych szlaków tematycznych dziedzictwa technicznego w Polsce, oparte na sprawdzonych kryteriach materialności szlaku i konsekwentnie realizowane, wsparte w formie finansowania koniecznych prac w obiektach i ich otoczeniu, uzupełnione poprzez tworzenie atrakcyjnych lokalnych propozycji usług, w połączeniu z wprowadzeniem efektywnego modelu zarządzania oraz z dobrze ukierunkowaną i efektywną promocją – przyniesie w efekcie duży wzrost popularności samego Kanału, jak i całej jego przestrzeni. Takie działanie powinno też w efekcie pozytywnie wpłynąć na zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców regionu oraz doprowadzić do wykreowania prawdziwie nowoczesnego markowego produktu turystyki kulturowej dla regionu i stać się dobrym przykładem wykorzystania tego elementu dziedzictwa historycznego w turystyce. Autor pozwala sobie wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie zainspiruje potencjalnych interesariuszy szlaku do stworzenia koncepcji budowy pełnego (materialnego) systemu, a także dostarczy im szeregu przydatnych, konkretnych pomysłów i narzędzi do wykreowania jak najlepszych ofert lokalnych. Powinny one z jednej strony służyć przekazowi dziedzictwa, materializującego się w poszczególnych obiektach i treściach, z drugiej zaś przekładać się na wzrost udziału turystyki w dochodzie społeczności lokalnych i tym samym na stopniowe podnoszenie poziomu ich zamożności. Zarówno przedkładane opracowanie, jak i wyniki proponowanych dalszych badań powinny być pomocne w przemyślanym tworzeniu ofert i lepszym ich dostosowaniu do potrzeb i preferencji odbiorców. W efekcie odnowiony Szlak Kanału Elbląskiego może przyczynić się do rozwoju w Polsce turystyki kulturowej jako tej gałęzi turystyki, która jest jednocześnie sensownym i aktywnym zagospodarowaniem czasu wolnego i jedną z form uczestnictwa w kulturze.

Pełny tekst raportu tutaj

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g