Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Srebrna Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami

Pan Michał Młotek jest autorem publikacji popularnonaukowych, poszukiwaczem skarbów, regionalistą, pomysłodawcą i organizatorem iławskich wycieczek popularyzujących lokalną historię. Od wielu lat prowadzi poszukiwania ukrytych, bądź porzuconych zabytków archeologicznych. W ramach swojej działalności poszukiwawczej współpracuje ze służbami konserwatorskimi oraz środowiskami archeologów i muzealników. Zrzeszając lokalne środowisko detektorystów w „Iławskiej Grupie Poszukiwawczej” jest autorem odkryć wielu cennych zabytków i powiązanych z nimi stanowisk archeologicznych. Część z odkrytych przez Pana Michała artefaktów jest prezentowana na ekspozycji ostródzkiego muzeum. W prowadzonym przez siebie blogu „Z dziennika odkrywcy” propaguje ideę współpracy środowisk detektorystów ze służbami konserwatorskimi i archeologami, wyjaśniając jej prawne aspekty.

Tak Marek Jankowski, dyrektor Muzeum w Ostródzie przedstawiał laureata srebrnej odznaki Za Opiekę nad Zabytkami, przyznanej na wniosek NAVICULI przez Generalnego Konserwatora Zabytków Magdalenę Gawin.

 

 

 odznakę wręcza Zdzisław Fadrowski Dyrektor
Departamentu Kultury i Edukacji Warmińsko Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego

 

Michał Młotek i jego dorobek w zakresie ochrony dziedzictwa kultury

- Miłośnik Iławy i Warmii i Mazur, regionalista, poszukiwacz skarbów i odkrywca historii. Animator turystyki
i rozwoju lokalnego. Od wielu lat odkrywa i propaguje na arenie regionalnej i krajowej dziedzictwo kulturowe i historyczne dawnych Prus Wschodnich, a także atrakcje turystyczne regionu Warmii i Mazur. Za aktywność w tym zakresie nagrodzony w 2016 roku przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego laurem "Najlepszym z najlepszych".

- Autor i współautor publikacji dotyczących atrakcji turystycznych Pojezierza Iławskiego, animator tworzenia regionalnych produktów turystycznych.

- Od 2006 r. aktywnie działa na rzecz utworzenia w Iławie Muzeum Regionalnego. Współtwórca Grupy Inicjującej Projekt Powołania Muzeum Regionalnego w Iławie. Twórca Internetowego Muzeum Iławy - www.ilawasprzedlat.pl, jednego z kilku tego typu narzędzi w Polsce, które gromadzi wiedzę o eksponatach związanych z dawną Iławą, a także wspomnienia i rodzinne archiwa mieszkańców.

- Założyciel Iławskiej Grupy Poszukiwawczej. Ma na swoim koncie wiele przełomowych odkryć, które rzuciły nowe światło na historię dawnej Pomezanii. Odnalezione zabytki przekazuje do okolicznych muzeów, wzbogacając ich zbiory (m.in. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum w Ostródzie - ostatnio, w maju 2016 roku, odkrył skarb monet XVII-wiecznych, które - zgodnie z sugestią znalazcy - trafiły do Muzeum w Ostródzie). Autor Polskiej Mapy Skarbów, zachęcającej do odkrywania tajemniczych miejsc na terenie Polski (300 tysięcy czytelników, stan na czerwiec 2016). Jako poszukiwacz skarbów jako jeden z nielicznych w Polsce działa w oparciu o pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (delegatura w Elblągu). Jest zwolennikiem i popularyzatorem odpowiedzialnego detektoryzmu, do czego przekonuje też innych poszukiwaczy w trakcie cyklu spotkań w różnych miejscach w Polsce. Prowadzi blog o odpowiedzialnym detektoryzmie - www.zdziennikaodkrywcy.pl.

-  Autor książek, odkrywających zapomniane miejsca w regionie Warmii i Mazur i zachęcających do odbywania wycieczek i wędrówek turystyczno-historycznych. Zadebiutował w 2013 roku książką "Tajemnice pogranicza" – zbiorem dziesięciu sensacyjnych epizodów, które odkryły przed polskimi czytelnikami nieznane fakty z historii pogranicza Prus Wschodnich i Polski. Część książki poświęcona została dwóm najważniejszym zabytkom w powiecie iławskim - ruinom pałacu Paula von Hindenburga w Ogrodzieńcu i ruinom gotyckiego zamku kapituły pomezańskiej w Szymbarku. Książka przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania obiektami, a w przypadku Ogrodzieńca - do zaplanowania prac zmierzających do zabezpieczenia ruin i udostępnienia ich turystom. W 2015 roku ukazała się "Noc patagonów", pierwsza polska powieść o poszukiwaczach skarbów, zapowiadająca serię książek o niewyjaśnionych tajemnicach minionych wieków. W czerwcu 2016 roku ukazał się pierwszy odcinek programu o historii dawnych Prus Wschodnich pt. "Wielka ucieczka", opowiadający o historii obozu karnego i obozu jenieckiego w Iławie (adres kanału: https://www.youtube.com/channel/UCwu2f9UU5Fp_xjaexEz4TQg).

-  Autor kilkudziesięciu tras zwiedzania Iławy i okolic (np. Kryminalna historia Iławy, Kulinarne szlaki przedwojennej Iławy, Śladami słynnego kuriera z Warszawy, Tajemnice koszar Hindenburga czy Wojenne tajemnice Iławy). Od 2011 r. organizator darmowych pieszych wycieczek po mieście, które na stałe wrosły w kalendarz miejskich wydarzeń. Łącznie, we wszystkich wyprawach, wzięło do tej pory udział ponad 5 tysięcy uczestników, w tym wiele młodych osób, które w ten sposób kształtują swoją historyczną i miejską świadomość, turystów, mieszkańców Iławy i okolicznych miast, między innymi Malborka, Kwidzyna, Olsztyna, Ostródy, Prabut i Grudziądza. Od 2013 r., wspólnie z przewodnikiem Dariuszem Paczkowskim, organizuje cykle darmowych wycieczek pieszych i rowerowych po Iławie i okolicach: np. Zimowe wyprawy szlakiem Wielkiej Wojny, Historia jednej ulicy. Od 2016 r. wspólnie z mieszkańcami poszukują śladów dawnej Iławy w okolicznych miastach w ramach nowego cyklu wycieczek do miast Warmii i Mazur.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g