Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Trasa Steenke - na styku epok

Przybyli na uroczystość goście mieli wrażenie, że czas się cofnął o dwa stulecia. Połączone w działaniu grupy teatralne Mozaika z Miłomłyna i Raban z Liksajn odtworzyły uroczystość rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego z dnia 28 października1844 r.

W związku z budową kanału, od 1 października 1884 r. w Miłomłynie rozpoczął się ożywiony ruch. Inspektor budowlany Steenke i trzech pomocników wytyczali linie. Kołodziejom, stolarzom i kowalom z okolic Miłomłyna zlecono wykonanie kilkuset taczek. Krewny wielkiego twórcy Herdera wykonał osobiście pierwsze koło do taczki.  Powołana przez Burmistrza Sakolowskiego komisja oszacowała grunty niezbędne do budowy kanału.
15 października 1884 r. w dniu urodzin Króla, zamierzano rozpocząć budowę, ale nie zakończono jeszcze prac przygotowawczych i dopiero na poniedziałek 28 października  zaplanowano uroczyste rozpoczęcie budowy kanału. Ponieważ przedsięwzięcie to niesie ze sobą nieprzeliczone dobroczynne skutki dla całej okolicy, a też dla Miasta Miłomłyna, dzień 28 października 1884 r. stał się dla Miłomłyna świętem, które tak oto przebiegało:

 Do południa stawiło się wielu mieszkańców i osób zamiejscowych

      

a  pochód wyruszył w takim oto porządku:

  • kierownik budowy, inspektor budownictwa wodnego Steenke, prowadzony przez landrata Kuehnasta z Ostródy i tutejszego superintendenta księdza Brachvogela,
  • następnie kilku posiadaczy ziemskich i urzędników,
  • oficerowie stacjonujący garnizonem w Ostródzie,
  • dostojnicy z Miłomłyna i Ostródy,
  • za nimi magistrat i tutejsi rajcowie,
  • młodzież szkolna z nauczycielami
  • oraz rzesza pozostałych widzów

Wszyscy w korowodzie ruszyli w kierunku Słonecznych Ogrodów 

Przybywszy na miejsce, tuż przy ogrodach miejskich, można było zobaczyć punkt oznaczony flagami, gdzie kanał miał się rozwidlać tworząc drogi biegnące w kierunku Elbląga, Iławy i Ostródy. Wszyscy zgromadzili się zatem wokół miejsca, gdzie miał być początek kanału. Tutaj najpierw superintendent Brachvogel wygłosił mowę w kontekście kościelnym i religijnym, stosowną do wydarzenia, prosząc wszechmocnego Boga o pomoc i wsparcie przy rozpoczęciu i wykonaniu tego dzieła.

Następnie landrat, Pan Kuehnast, przedstawił zgromadzonym przebieg spraw związanych z budową od pierwszego pomysłu do stanu dzisiejszego; podziękował publicznie inspektorowi budownictwa wodnego, Panu Steenke, za niezmordowany zapał, z jakim ten zajmował się owym problemem, służąc zarówno państwu, jak i swoim bliźnim; nie zapomniał też wspomnieć zwłaszcza o przychylności i łaskawości Majestatu Królewskiego, który przyznając środki na urzeczywistnienie tego niezmiernie kosztownego przedsięwzięcia, dał kolejny dowód, jak leży Mu na sercu szczęście poddanych,po czym poprosił kierownika budowy Steenke, by ten rozpoczął pracę.
Pan Steenke, po wygłoszeniu jedynie kilku stosownych słów, wyrażających również wdzięczność łaskawości Majestatu Królewskiego, dzięki której zlecono mu wykonanie tej budowy, wziął przygotowaną łopatę i wykonał nią 3 sztychy; po nim uczynili to samo Pan landrat Keuhnast i miejscowy burmistrz Pan Sakolowski.

Skarbnik miejski, Pan Liedtke, przewiózł taczką dalej tę pierwszą wykopaną ziemię.  W tym miejscu ma pozostać ona na zawsze. Łopata, którą wykonano pierwszy sztych, ma być zaopatrzona w odpowiedni napis i przechowana w tutejszym archiwum.

 

Teraz ponownie wystąpił Pan landrat Keuhnast i wykrzyknął trzykrotnie entuzjastyczne hip!, hip! a wszyscy uczestnicy radośnie  odpowiadali Hura! Salwa bractwa kurkowego i huk dział uwzniośliły świętowanie tej chwili.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy ruszyli z powrotem we wcześniejszym porządku. Obiad, który urządził w swym domu kupiec, Pan Draeger, połączył gości w radosnym i wesołym nastroju aż do późnego wieczora. Huczna zabawa taneczna zakończyła tę uroczystość i dzień.

Do XIX stulecia przenieśli się również autorzy Trasy Steenke, czynnie uczestnicząc w jej inauguracji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  podmiotom i osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

 RELACJE PATRONÓW MEDIALNYCH

TVP3 OLSZTYN                                           RADIO OLSZTYN

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g