Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Trasa Steenke - zegar zwrotnikowy w Zalewie.

Zalewo jest niezwykle silnie związane z Kanałem Elbląskim. Już pierwsza osada oparta była o brzeg jeziora Ewingi, które w 1334 r. połączono z Jeziorakiem. W ten sposób powstał Kanał Dobrzycki, najstarszy kanał żeglowny na obecnych ziemiach polskich. Jedna z pierwszych XIX-wiecznych koncepcji połączenia wodnego Iławy z Elblągiem przewidywała, że Kanał Dobrzycki będzie początkiem drogi wodnej poprowadzonej przez rzekę Dzierzgoń i jezioro Druzno. Z uwagi na słabe oddziaływanie ekonomiczne i obawy właścicieli ziem przyległych do planowanego kanału projekt nie wyszedł poza fazę koncepcji. Już w 1845 r. wyremontowano śluzę w Dobrzykach i Kanał Dobrzycki włączono w system budowanego Kanału Elbląskiego. W 1862 r. zlikwidowano śluzę zrównując poziomy jezior Ewingi i Jezioraka, zyskując połacie żyznych łąk.

 

Z zachowanych listów Steenke dowiadujemy się, że mistrz ciesielski Rorg z Zalewa budował drewniane mosty nad kanałem. Jedyny most jego konstrukcji możemy dzisiaj zobaczyć nad wrotami bezpieczeństwa w Mozgowie, wyremontowany znów cieszy podróżnych i turystów.. Kowal Klein z Dobrzyk wykonywał wszystkie okucia stalowe do wozów, taczek, walców i innych narzędzi wykorzystywanych przy budowie kanału.

Mieszkańcy dostrzegali niewątpliwe zasługi Georga Jacoba Steenke na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.  W dniu 27 sierpnia 1871 r. nadano Steenke tytuł honorowego mieszkańca Zalewa a lokalne Towarzystwo Ziemiańskie zorganizowało uroczysty bankiet w ogrodach cukierni Reissa, obecnie budynek mieszkalny przy ul.  Żeromskiego 14.

 

 

Dziś związek Zalewa z Kanałem Elbląskim podkreśla jedyny w Polsce słoneczny zegar zwrotnikowy. Tarcza zegara słonecznego to tzw. koło bliźniacze wielkie maszyny wyciągowej, jednej z pochylni Kanału Elbląskiego. W listopadzie 2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przekazał Stowarzyszeniu Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA to właśnie koło w celu wykonania zegara słonecznego, symbolizującego związek Zalewa z osobą twórcy Kanału Elbląskiego Georga Jacoba Steenke.

 

 

 

 

Tarcza naszego zegara  pochylona jest pod kątem 12o. W grudniu, podczas przesilenia zimowego promienie słoneczne padają równolegle do  powierzchni tarczy i nie wskazują czau przez cały dzień.

Zegar wskazuje strefowy czas letni UTC+2

 

 

Zapraszamy serdecznie na otwarcie kolejnego punktu trasy Steenke, podczas Dni Zalewa.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g