Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Światowe Dni Turystyki w Ostródzie

               

 Światowe Dni Turystyki w województwie warmińsko-mazurskim obchodzono w dniach 28-29 września w Ostródzie. Wojewódzkie Obchody Światowych Dni Turystyki w Ostródzie rozpoczęły się w piątek, obradami Rady Naukowo-Programowej Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego na ostródzkim zamku. W godzinach popołudniowych, również na zamku, dokonano oficjalnej inauguracji tego święta, podczas której wyróżniono najbardziej aktywnych przedstawicieli branży z całego regionu honorowymi odznakami „Za zasługi dla turystyki” - nadanymi przez Ministra Sportu i Turystyki. W bieżącym roku ta zaszczytna odznaka trafiła m.in. do Wiceprezeski Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników – Pani Alicji Czerniawskiej. Sławomira Dylewskiego - Prezesa Stowarzyszenia Miłosników Kanału Elbląskiego i Tadeusza Markosa- pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Oficjalne uroczystości turystycznego święta w Ostródzie, w których wzięło udział ponad stu przedstawicieli branży i samorządu z całego województwa, zakończyły się debatą nt. przyszłości turystyki w obliczu cyfrowej transformacji. Po debacie uczestnicy uroczystości udali się na Plac Tysiąclecia, gdzie od godz. 15:00 odbywał się jarmark rzemiosła i produktów regionalnych oraz występy zespołów artystycznych, m.in., „Młodych Jodeł”, „Ostródzian” i grupy folklorystycznej z rejonu Równe z Ukrainy.

 
 
 
 Ostródzkie święto było znakomitą okazją do otwarcia kolejnego punktu Trasy G.J. Steenke, przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie przy udziale samorządów. Tylko w Ostródzie znajduje się on w 3 miejscach. W czerwcu 2004 r. na budynku biura Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej odsłonięto tablicę poświęconą budowniczemu Kanału Elbląskiego. Tutaj zaczyna lub kończy się minitrasa Steenke w Ostródzie.
W 2010 r. rada Miasta Ostróda bulwar biegnący wzdłuż Kanału Elbląskiego, od śluzy w kierunku suchego doku, nazwała imieniem Georga Jacoba Steenke. W tym miejscu zaczynał się ostatni odcinek kanału prowadzący wprost do sosny taborskiej. Takie treści wskazuje również tablica, zachęcająca do zapoznania się oczekujących na śluzowanie na stanowisku dolnym.
Suchy dok służył ostródzkiej żegludze od samego początku. W tym miejscu remontowany był m/s Steenke, historię tego statku poznamy przy tablicy na mostku nad kanałem.
 
Z uwagi na silne wiatry wiejące od strony jeziora tablicę, jako jedyną na trasie, wyposażono na górnej krawędzi w spojler wyrównujący ciśnienia po obu stronach tablicy.
 
 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g