Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Jak dokonać darowizny?

Darowiznę może przekazać zarówno osoba fizyczna jak i firma, może to być darowizna rzeczowa lub finansowa.

 

Osoba fizyczna może przekazać darowiznę w wysokości do 6% DOCHODU( nie podatku) rocznego podatnika jako osoby fizycznej lub prowadzącej działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (rozlicza podatek PIT-36)

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Oba warunki spełnia Stowarzyszenie „NAVICULA

Darowizna pieniężna MUSI BYĆ PRZEKAZANA PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE

Przykładowy tytuł przelewu: „DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „NAVICULA”

 

Wasze dane oczywiście będą figurowały w przelewie, jeśli dokonujemy przelewu za kogoś kto nie ma konta trzeba dodatkowo to opisać

np. „IMIĘ I NAZWISKO - DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „NAVICULA”

 

Darowiznę można również przekazać jako firma, w wysokości do 10% rocznego DOCHODU

Podstawa prawna:

art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (rozliczają podatek CIT-8) warunki jakie musi spełniać organizacja obdarowana takie jak dla osób fizycznych

 

Zapraszam do dokonywania wpłat J

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g