Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Remont Kanału Elbląskiego - kolejny kroczek

Wszystkim użytkownikom Kanału Elbląskiego prowadzony remont się dłuży. Szczególnie doskwiera obecny etap, który podzielił szlak, odcinając jeziora Drwęckie, Pauzeńskie i Szeląg. Stan śluz był na prawdę zły. Marudzących pragnę poinformować, że gdyby nie remont śluza Mała Ruś zostałaby w 2014 r. wyłączona trwale z eksploatacji jako zagrażająca bezpieczeństwu użytkowników. Tak wyglądały śluzy przed remontem.


materiały archiwalne RZGW Gdańsk

Oczywiście jak w każdym działaniu ludzkim można znaleźć plusy i minusy. Niewątpliwym plusem jest wyłonienie jako wykonawcy remontów śluz firmy BHE Dychów. Od początku obserwowaliśmy ich na śluzach Ostróda i mała Ruś. W pierwszym etapie prac powiało grozą, bo takich obrazów użytkownicy nigdy nie widzą. Ale trzeba było odsłonić całą konstrukcję śluzy i jak dentysta usuwać wszystko co nie nadawało się do dalszej eksploatacji. Na tym etapie wyglądało to żałośnie i przygnębiająco. 

materiały archiwalne RZGW Gdańsk

Etap demolki i suszenia szczęśliwie był krótki a dobre opinie o firmie szybko potwierdziła rzeczywistość. Gdy pogoda była niekorzystna w tygodniu – pracowali w niedziele. Wszystkie etapy prac możemy obecnie prześledzić na czterech śluzach. W Miłomłynie i na Zielonej trwa etap demolki i suszenia a Ostróda i Mała Ruś lśnią nowością obiecując podobny stan pozostałych.


materiały archiwalne RZGW Gdańsk


materiały archiwalne RZGW Gdańsk

W czwartek, 24 kwietnia 2014 r. odbyła się w Ostródzie skromna uroczystość oficjalnego otwarcia szlaku z jeziora Drwęckiego na jez. Szeląg. Obserwowaliśmy ją z pierwszej ławki . Pierwsza część odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ostróda wystąpieniami Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza, Dyrektor RZGW Gdańsk Haliny Czarneckiej oraz Marszałka Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa.

Następnie przedstawiono prezentację dokumentującą poszczególne etapy remontu. Jak ma wyglądać kanał po zakończeniu remontu mogliśmy zobaczyć na przykładzie 3  kilometrowego odcinka kanału na południe od śluzy Zielona. Odmulone odcinki Kanału Iławskiego i Bartnickiego w przyszłym roku będą umocnione podobnie, korzystając już z nowych funduszy. Z tej samej transzy zostanie odmulony Kanał Dobrzycki do Zalewa.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do awanportu śluzy aby dalej już ze statku „Ostróda” uczestniczyć  w pierwszym w sezonie 2014  śluzowaniu. Aby pokazać różnicę w obsłudze śluzy z napędem ręcznym i mechanicznym wrota dolne były obsługiwane ręcznie (widoczne odsłonięte pokrywy napędu wrót i zamontowane dyszle) natomiast górne w pełni automatycznie.


fot. Krystyna Kacprzak

Drobny to kroczek bo niewielu skorzysta z tych dobrodziejstw na odciętym od świata ostródzkim odcinku kanału ale kroczek w dobrym kierunku. W przyszłym roku zawitają tutaj tłumy stęsknionych wodniaków.

Kilka słów historii:

Istniejące obecnie śluzy Miłomłyn i Zielona wybudowano w latach 1854 - 1861 w pełni drewnianej konstrukcji z metalowymi okuciami wrót a śluzy Ostróda i Mała Ruś w latach 1874 - 75 wykonując ich komory z cegły a głowy z dużych kamieni wypełnianych cegłą. W latach 1925 - 26 poddano modernizacji śluzy Miłomłyn i Zielona wykonując je w całości jako betonowe monolity. W latach 1931-32 ceglaną śluzę Ostróda przebudowano również w betonowy monolit. Przemianom oparła się jedynie śluza Mała Ruś, wybudowana głównie do spławiania sosny taborskiej. Zużywała się najmniej bo i ruch był tutaj najmniejszy. Nie widziano więc potrzeby dużych nakładów związanych z przebudową na betonową. Remont w roku 1932 miał jedynie charakter konserwacji eksploatacyjnej. Od 1945 r. śluzy były jedynie eksploatowane bez konserwacji, to był ostatni czas na ich remont.

Szkoda, że tak optymistycznie nie mogę napisać o remoncie pochylni, no cóż pożyjemy – zobaczymy.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g