Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Strefy ciszy na Jezioraku

O obowiązujących strefach ciszy na Jezioraku rozpowszechniano wiele sprzecznych informacji. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła jaki jest stan prawny w tym zakresie wystosowując kierowany do Starosty Iławskiego wniosek o udzielenie informacji publicznej. oto wyniki tych działań.

Pan Maciej Rygielski
Starosta Powiatu Iławskiego
ul. Andersa 2a
14-200 Iława

 N/3/2014

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

            Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112
poz. 1198, z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. wskazanie na jeziorze Jeziorak oraz akwenach przyległych obszarów stanowiących strefy ciszy, z podaniem podstawy prawnej,
  2. wskazanie na jeziorze Jeziorak oraz akwenach przyległych obszarów, na których zakazany jest ruch jednostek
    z spalinowym napędem mechanicznym, z podaniem podstawy prawnej.

uzasadnienie

W dostępnych publikatorach brak jest informacji w zakresie objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.
Do 2012 r. na jeziorze Jeziorak znajdowały się znaki „strefa ciszy”, które zostały usunięte z powodu zlikwidowania tych stref lub zniszczenia znaków. Pojawiające się w mediach informacje w tym zakresie są sprzeczne i pozbawione podstaw prawnych. Uzyskane informacje zobowiązujemy się rozpowszechnić , w trosce o działanie w poszanowaniu prawa.
Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.

 

 

Aby nie było wątpliwości poniżej mapka Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego .

Reasumując:

Na jeziorze Jeziorak można używać do napędu łodzi silników spalinowych jedynie na szlaku żeglugowym, łatwo go znaleźć ponieważ jest oznakowany czerwonymi i zielonymi pławami.

Nie można używać do napędu łodzi silników spalinowych na odnogach bocznych tzn.:
- zatoka Widłągi
- jez. Płaskie

 

Wszystkich wodniaków prosimy o uszanowanie zakazów, wszak nie ma ich zbyt wiele.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g