Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Portrety G. J. Steenke prawie gotowe

Ogłaszając konkurs na portret G. J. Steenke nie spodziewaliśmy się, że spotka się on z takim zainteresowaniem ze strony twórców, partnerów tego projektu oraz mediów. Obecnie linki do informacji o konkursie umieszczone są na 117 stronach internetowych oraz nieznanej bliżej liczbie profili Facebook.
Minął właśnie termin nadsyłania zgłoszeń i wkraczamy w ostatni etap realizacji konkursu.
A teraz czas na garść informacji o konkursie, twórcach, organizatorach i partnerach.

 

 

i n s p i r a c j e

Ogłoszenie konkursu poprzedziły długotrwałe poszukiwania wizerunku GJ Steenke lub choćby jego opisu. Wiele rozmów, w tym te ze znawcami tematu, autorami książek o Krainie Kanału Elbląskiego - Cezarym Wawrzyńskim i Ryszardem Kowalskim, który również na naszej stronie rzucił rękawicę wszystkim poszukiwaczom wizerunku Steenke. Jednym z elementów realizowanej właśnie rewitalizacji Kanału Elbląskiego jest budowa nowej Izby Historii wzorowanej na mennonickim domu podcieniowym pomysł umieszczenia tam portretu GJ Steenke bardzo się spodobał Dyrekcji regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Już w fazie przygotowań, wiosną 2013 r., wsparcie projektu zaproponował Prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej fundując wspaniałe nagrody. Wsparcie merytoryczne udzielone przez Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi pozwoliło na profesjonalne przygotowanie konkursu.

t w ó r c y

Swój udział w konkursie zgłosiło 15 twórców, w wieku od 25 do 63 lat, z całej Polski, wielu to doświadczeni portreciści. Wszyscy przed zgłoszeniem rozpoczęli już prace nad portretem lub nawet wykonali portret "na próbę". Ponieważ termin nadsyłania prac upływa za trzy tygodnie portrety G. J. Steenke są zapewne prawie gotowe.

p a r t n e r z y
wg kolejności włączenia się do projektu


zarządza całym szlakiem Kanału Elbląskiego
realizuje długofalowy projekt rewitalizacji kanału wraz w obiektami hydrotechnicznymi
w Izbie Historii przy pochylni Buczyniec zwycięski portret G. J. Steenke będzie witał zwiedzających


inspirator i fundator nagród
voucher dla 2 osób na weekendowy pobyt w Hotelu "Anders" w Starych Jabłonkach
2 vouchery, każdy dla 2 osób, na dowolny rejs statkami Żeglugi Ostródzko Elbląskiej
foldery informacyjne dla wszystkich uczestników konkursu
specjalne podziękowania dla Agnieszki Buczyńskiej


patron medialny wszystkich działań NAVICULI


patronat
wsparcie merytoryczne podczas przygotowania konkursu
udostępnienie pomieszczeń na potrzeby Komisji Konkursowej oraz udział w jej pracach


fundator nagród rzeczowych oraz 10% rabatu na produkty sklepu dla uczestników konkursu

 

Związek Gmin
Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

fundator nagród rzeczowych

 

fundator nagrody głównej
tygodniowego czarteru 6 osobowego motorowego jachtu klasy Tjonger
 do zrealizowania na Żuławach w 2014 r lub na Kanale Elbląskim w 2015 r.

Powiat Ostróda
fundator nagród rzeczowych
gospodarz wystawy pokonkursowej


Gmina Ostróda

fundator nagród rzeczowych


Powiat Iławski
fundator nagród rzeczowych
gospodarz wystawy pokonkursowej


Miasto Elbląg
gospodarz ceremonii ogłoszenia wyników i pierwszej wystawy pokonkursowejfundator 50% rabatu na pobyt uczestników konkursu w dniu ceremonii ogłoszenia wyników


fundator nagród rzeczowych

 

 

wszystkie samorządy przez których teren przebiega Kanał Elbląski
przekażą uczestnikom konkursu zestawy map i folderów turystycznych

 

 

 

 

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g