Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Do UNESCO z Miłomłyna

 

Miłomłyn to najważniejszy ze świadków budowy Kanału Elbląskiego.
To tu 28 października 1844 roku rozpoczęto budowę Kanału Elbląskiego.
To tu znajduje się środek kanału , kilometr 0,00, skąd szlaki biegną do Elbląga, Ostródy i Iławy.
To tu dokładnie 170 lat później zaczyna się nowa, światowa historia Kanału Elbląskiego. Stąd bowiem, jako symbolu początku i trwałości kanału wysłano do UNESCO wniosek o wpisanie zespołu pochylni na listę światowego dziedzictwa.

 

czytaj więcej

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g