Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Dobrzycki będzie oczyszczony

Miło mi poinformować, że zakończono procedury i wyznaczono termin wykonania prac konserwacyjnych Kanału Dobrzyckiego na czerwiec 2017 r. Dno kanału zostanie odmulone a brzegi umocnione. Po remoncie kanał nma osiągnąć ponownie standardy klasy Ia tzn. głębokość 1,5 m szerokość 12 m. jeden z zakrętów nie będzie spełniał wymogów tej klasy - promień osi szlaku zakrętu 90o  będzie dużo mniejszy od wymaganego minimum tj. 150 m.

Gdy już to nastąpi ojców sukcesu będzie wielu i wówczas poczytajcie sobie nasze archiwum:

Już we wrześniu 2011 sondowaliśmy Kanał Dobrzycki - więcej >>>

w październiku 2011r.

  • udostępniliśmy w Internecie gotową mapę batymetryczną kanału - więcej>>>
  • przekazaliśmy mapę w formie elektronicznej (pliki pdf) LGD Łączy nas Kanał Elbląski oraz dyrektorowi Departamentu Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
  • przekazaliśmy pełnowymiarowa mapę (4m długości) Burmistrzowi Zalewa - wisi do dzisiaj przy schodach
  • przekazaliśmy model 3D AutoCad dyrektorowi RZGW Gdańsk - wiecej >>>

 W październiku 2015 r. Podczas konferencji w Dobrzykach Władysław Kołybski - dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu RZGW Gdańsk, zadeklarował wpisanie Kanału Dobrzyckiego w kalendarz prac RZGW Gdańsk na rok 2016. Oznaczało to rozpoczęcie prac przygotowawczych do rozpisania przetargu na projekt i wykonanie oczyszczenia kanału. Nasza mapa batymetryczna, przekazana w 2011r., pomogła w tym albowiem to profesjonalny model batymetryczny 3D, w zapisie AutoCad o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Model 3D określa ilość zgromadzonego mułu nad twardym dnem kanału i stał się podstawą do opracowania SWIZ dla prac konserwacyjnych kanału. Sporządzony w 2016 projekt będzie realizowany w czerwcu 2017 r.

Zrealizowany w 2015 r. film z przejścia kanałem niedługo stanie się archiwalnym,

Być może oczyszczenie kanału otworzy drogę do zadbania o podejście do najładniejszej mariny Pojezierza Iławskiego w Zalewie bo czysty kanał bez celu podróży to niepotrzebny kanał.

O przyczynach i możliwościach odmulenia portu w kolejnym artykule.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g