Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Zmiana trasy rejsów Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI REJSÓW NA TRASACH ELBLĄG-BUCZYNIEC ORAZ BUCZYNIEC-ELBLĄG

 W związku z komunikatem Nr 12/2017 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27.04.2017 r. informującym o ZAMKNIĘCIU POCHYLNI OLEŚNICA na Kanale Elbląskim, Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie zmuszona jest do zmiany organizacji rejsów na trasach Elbląg - Buczyniec oraz Buczyniec - Elbląg.

 Zamiast trasy Elbląg-Buczyniec (około 5h) statek odbędzie trasę: rzeka Elbląg-Jezioro Druzno-Pochylnia Całuny w górę - Pochylnia Całuny w dół-Jezioro Druzno-rzeka Elbląg (około 5h). Godziny wypłynięcia statków rano nie ulegają zmianie. Rejsy popołudniowe mogą zostać opóźnione o około 30-45 min. lub w niektórych przypadkach pasażerowie będą dowożeni na rejsy do Buczyńca, a po zakończonym rejsie odwożeni do Elbląga.

Zamiast trasy Buczyniec-Elbląg (około 5h) statek odbędzie trasę: Pochylnia Buczyniec-Pochylnia Kąty w dół - Pochylnia Katy w górę- Pochylnia Buczyniec w górę-Jezioro Sambród-Buczyniec (około 5h). Godziny wypłynięcia statków nie ulegają zmianie.

Zmiana organizacji rejsów zostanie utrzymana do momentu otwarcia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pochylni Oleśnica.

 Za utrudnienia najmocniej przepraszamy!!!

Dodatkowych informacji na temat pochylni udziela:
Nadzór Wodny w Buczyńcu tel. (55) 248 70 92

 Dodatkowych informacji na temat rejsów udzielają:
Biura Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej
Oddział w Elblągu:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
tel.+48 89 670 92 27
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Ostródzie:
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
tel.+48 89 670 92 17
+48 89 670 92 25
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


HINWEIS!!! ÄNDERUNG DER ORGANISATION DES SCHIFFSVERKEHRS AUF DEN STRECKEN ELBLĄG-BUCZYNIEC UND BUCZYNIEC-ELBLĄG

 

Im Zusammenhang mit der Mitteilung Nr. 12/2017 der Regionalen Wasserwirtschaftsverwaltung [Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej] in Gdańsk vom 27.04.2017 über die SCHLIESSUNG DER HELLING OLEŚNICA auf dem Kanal Elbląg sieht sich Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. gezwungen, die Organisation des Schiffsverkehrs auf den Strecken Elbląg - Buczyniec und Buczyniec - Elbląg zu ändern.

Anstatt auf der Strecke Elbląg-Buczyniec (circa 5h) verkehrt das Schiff auf der Strecke Fluss Elbląg - See Druzno - Helling Całuny aufwärts - Helling Całuny abwärts - See Druzno - Fluss Elbląg (circa 5h). Die Abfahrtszeiten der Schiffe am Morgen werden nicht geändert. Die Nachmittagsrundfahrten können sich um circa 30-45 Minuten verspäten oder in manchen Fällen werden die Passagiere nach Buczyniec gebracht, um mit dem Schiff fahren zu können, und nach der Fahrt werden sie nach Elbląg zurück befördert.

Anstatt auf der Strecke Buczyniec-Elbląg (circa 5h) verkehrt das Schiff auf der Strecke Helling Buczyniec - Helling Kąty abwärts - Helling Kąty aufwärts - Helling Buczyniec aufwärts - See Sambród - Buczyniec (circa 5h). Die Abfahrtszeiten der Schiffe werden nicht geändert.

Die Organisation des Schiffsverkehrs bleibt bis zur Eröffnung der Helling Oleśnica durch die Regionale Wasserwirtschaftsverwaltung [Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej] in Gdańsk geändert.

 

Wir bitten um Verständnis für die Erschwernisse.

Zusätzliche Informationen über die Helling erhalten Sie hier:

Wasseraufsichtsbehörde [Nadzór Wodny] Buczyniec Tel. (55) 248 70 92

 

Zusätzliche Informationen über die Schiffsfahrten erhalten Sie hier:
Kundendienst der Żegluga Ostródzko-Elbląska
Niederlassung Elbląg:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. in Ostróda
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
Tel. +48 89 670 92 27
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niederlassung Ostróda:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. in Ostróda
ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
Tel. +48 89 670 92 17
+48 89 670 92 25
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ATTENTION!!! CHANGED ORGANIZATION OF RIVER CRUISES ON THE ELBLAG-BUCZYNIEC AND BUCZYNIEC-ELBLĄG ROUTES

 

In connection with Announcement No. 12/2017 of the Regional Water Management Board in Gdańsk of 27.04.2017 informing about CLOSING THE OLEŚNICA RAMP on the Elbląg Channel, Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. in Ostróda is forced to change the organization of cruises on the Elblag - Buczyniec and Buczyniec - Elblag routes.

Instead of the Elbląg-Buczyniec route (about 5h), ships will take the following route: Elbląg-Druzno Lake-Całuny Ramp upstream-Całuny Ramp and downstream-Druzno Lake-Elblag river (about 5h). Ship departure times in the morning do not change. Afternoon cruises can be delayed by about 30-45 minutes or in some cases passengers will be taken to a cruise to Buczyniec, and after the cruise they will be transported to Elblag.

Instead of the Buczyniec-Elbląg route (about 5h), ships will take the following route: Buczyniec Ramp-Kąty Ramp downstream-Kąty Ramp upstream-Buczyniec Ramp upstream-Sambród Lake-Buczyniec (about 5h). Ship departure times do not change.

The change of organization of cruises will apply until the Regional Water Management Board in Gdansk opens the Oleśnica Ramp.

 We apologize for the inconvenience!!!

For additional information on the ramps, please contact:

Nadzór Wodny w Buczyńcu (Water Management Station in Buczyniec) tel. (55) 248 70 92

 

For additional information on the cruises, please contact:
Customer Service Office of Żegluga Ostródzko-Elbląska
Branch in Elblag:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. in Ostróda
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
tel.+48 89 670 92 27
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Branch in Ostróda:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. in Ostróda
ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
tel.+48 89 670 92 17
+48 89 670 92 25
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g