Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Ta niedziela będzie wolna

Nowy termin dostarczenia części to 29 lipca.
     - Koło jest teraz odlewane i następnie będzie poddane obróbce mechanicznej. Jak dotąd nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że termin ten nie zostanie dotrzymany - oznajmia rzecznik RZGW. Jeśli nowa część spełni wymagania techniczne, to zamontowanie nowego koła i przeprowadzenie odbioru technicznego to kwestia kilku dni.
     - Jest deklaracja, że ekipa montażowa będzie pracować w niedzielę, jeśli wystąpi taka konieczność - zapowiada Bogusław Pinkiewicz.

powyższy cytat pochodzi z artykułu powiązanego http://www.portel.pl/wiadomosci/wpuszczeni-w-kanal-czyli-pechowe-kolo-w-olesnicy/99414

 

Wczoraj, czyli 26 lipca nowe koło zostało odlane w Odlewni Rawicz. Obecnie podlega sezonowaniu i w piątek zostaną przeprowadzone defektoskopowe badania magnetyczne. Do tego czasu odlew powinien uzyskać jednorodną strukturę krystaliczną umożliwiającą przeprowadzenie takich badań. Może się okazać, że w piątek będzie na to za wcześnie i badania zostaną powtórzone w poniedziałek. Na tym kończy się etap produkcji odlewu i tak jak poprzednie koło odlew zostanie poddany obróbce mechanicznej i cieplno-chemicznej w innych firmach co potrwa nie mniej jak tydzień. Tak więc gotowe do montażu koło trafi na pochylnie nie wcześniej jak 7 sierpnia.

Jak oświadczył przedstawiciel Odlewni Rawicz cyt. "Przy drugim podejściu, przed wykonaniem odlewu, zleceniodawca zaakceptował wszystkie nasze zmiany technologiczne [za które dodatkowo zapłacił], odrzucone podczas wykonania poprzedniego odlewu."

Zmiany są technologiczne, nie widoczne zupełnie dla laika. Myślę, że Konserwator Zabytków też nie znajdzie tych zmian.

Poszukajcie ich sami.

nowe koło                                                                                           poprzednie koło

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g