Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Trasa tematyczna Georga Jacoba Steenke

Georg Jacob Steenke to projektant i budowniczy Kanału Elbląskiego. Trasa tematyczna jemu poświęcona to jeden z elementów Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Ta niezwykle ważna postać regionu i epoki jest niedostatecznie znana. Trasa prowadzi do miejsc ściśle związanych ze Steenke. Wszystkie zostaną jednolicie oznakowane, a instalacje będą bezobsługowe, dostępne 24/7. Każda z instalacji będzie przygotowana w innej formie, a elementem spójnym będzie tylko osoba Steenke. Przedsięwzięciu dedykowana jest przestrzeń na naszym serwerze, do której będą kierowały kody QR. Treści prezentowane w poszczególnych punktach trasy oraz zawarte na poświęconej trasie stronie http://steenke.eu przybliżą tę personę w przystępny i atrakcyjny sposób.

Trasę utworzy w pierwszym etapie 5 punktów:

  1. Buczyniec [ekspozycja przy maszynowni, wystawy czasowe oraz multimedia IHKE]
  2. Małdyty [oferta poświęcona Steenke w Zajeździe pod Kłobukiem]
  3. Czulpa [port G. J. Steenke]
  4. Miłomłyn [miejsce rozpoczęcia budowy Kanału, km 0,00]
  5. Ostróda [bulwar nad jeziorem i ul. Steenke]

Kolejne punkty trasy są w przygotowaniu do realizacji w 2019 r.

Zadanie realizowane będzie na obszarze 5 gmin i dwóch powiatów przy udziale władz i społeczności lokalnych.
Nie możemy dzisiaj zdradzić wszystkich szczegółów.

 

Oto proponowane lokalizacje:

        I.            Ostróda

1. Biuro Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, ul. Mickiewicza 9A
Na ścianie budynku Żeglugi znajdują się już 3 tablice. Jedna z nich poświęcona jest G. J. Steenke. Tutaj zainteresuje turystów znajdujących się wewnątrz budynku tzw. superprojekcja. Na jednej z witryn budynku skierowanych na jezioro Drwęckie zaprezentujemy statek pasażerski z 1912 r. odpływający z przystani.  To również punkt dystrybucji materiałów informacyjnych.

2. ul. G. J. Steenke
Malowniczy bulwar nad kanałem prowadzący do śluzy. Na słupku z nazwą ulicy dołączymy planszę zawierającą informacje podstawowe i link QR do treści rozszerzonych

3. Bulwar
Podczas spaceru bulwarem na styku kanału i jeziora Drwęckiego, schodząc z kładki nad kanałem w kierunku wschodnim, widzimy suchy dok, użytkowany obecnie przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską. Na planszy, w technice superprojekcji zobaczymy m.in. parowiec Steenke stojący w tym doku.

      II.            Miłomłyn

Tuż przy śluzie zatrzyma turystów instalacja upamiętniająca rozpoczęcie budowy kanału w postaci drewnianej XIX wiecznej taczki z ziemią wydobytą w dniu 28 października 1844 r. oraz łopaty. Kody QR umieszczone na dwustronnej planszy pokierują do warstwy multimedialnej.

Ta instalacja została powiązana funkcjonalnie z przystanią Na Wyspie, jednym z punktów sieci Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka

    III.            Czulpa

To port po lewej stronie wejścia do kanału z jeziora Ruda Woda, wykopany w 1845 r. na potrzeby rezydencji Steenke, mieszczącej się na drugim brzegu kanału. Na wydzierżawionym od Spółki Wody Polskie cyplu prezentować będziemy model 3D tego obiektu, zniszczonego w 1945 r. oraz archiwalia. Ponieważ w tym miejscu brak schronienia dla turystów, wykonamy wiatę z miejscem na grilla i ognisko oraz przygotujemy miejsca do biwakowania wraz z minimalnym zapleczem socjalnym.

Obiekt jest jednym z punktów sieci Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich wodniaków na wycieczkę pieszą do Zajazdu pod Kłobukiem

    IV.            Małdyty

Zajazd Pod Kłobukiem to jedyny obiekt z epoki budowy kanału zachowany do dzisiaj. To miejsce pobytu Steenke w latach 1841 – 1845.
W ścianie budynku przy wejściu znajduje się oryginalny reper wysokościowy umieszczony w czasie budowy kanału. Zostanie on zrekonstruowany. Właściciel obiektu zmieni w 2018 r. stylizacje pokoi, niektóre będą nosiły nazwy Steenke, Lentza, Severina. W pokojach znajdą się obrazy olejne tych postaci oraz krótkie notki biograficzne. W pubie znajdującym się w piwnicy jest miejsce na tematyczną ekspozycję dot. Steenke, nawiązującą jednocześnie do XIX wiecznych gdańskich i elbląskich piwowarów. Zajazd pod Kłobukiem to miejsce niezwykłych doznań kulinarnych, możliwość poznania dawnych potraw regionalnych.
Tutaj mieści się warmińsko-mazurska siedziba regionalna NAVICULI. To również punkt dystrybucji materiałów informacyjnych.

Obiekt jest jednym z punktów sieci Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka

      V.            Buczyniec

Izba Historii Kanału Elbląskiego oraz obelisk poświęcony Steenke to miejsca oczywiste na tej trasie. Tutaj znajdzie się informacja o włączeniu tego obiektu do trasy oraz punkt dystrybucji materiałów informacyjnych. Jest to miejsce na wystawy czasowe, przeznaczone do prezentowania ciekawych dla turystów odwiedzających Kanał Elbląski informacji. Obiekt oferuje szerokie możliwości wykorzystania multimediów do prezentacji w sali kinowej [ekran 56”] oraz dwóch infokioskach, których zawartość znacząco uzupełnimy.

O terminach otwarcia poszczególnych punktów trasy będziemy na bieżąco informować.
Dziś zapraszamy do poznania postaci Steenke poprzez portret, muzykę i film.

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

lista partnerów nie jest zamknięta,
wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g